Çalışmalar

Pinky® kullanımının güvenilir ve sağlıklı olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından test edilip onaylanmıştır.

Pinky®'nin idrar kültürü ve analizinde kullanılabilirliği test edilip onaylanmıştır.

Hastane tuvaletleri gibi ortak kullanıma açık tuvaletlerde iyi dezenfeksiyon sağlansa bile hastalar için olası hastalık riski hala mevcuttur!

İngiltere'de yapılan bir çalışmada tuvalet kapağının çoğunlukla olmadığı veya kapatılmadığı hastanelerde Clostridium difficile bakterisinin sifon çektikten sonra 90 dakika boyunca, tuvalet oturağından 25 cm yukarıya kadar olan havaya kontamine olduğu ortaya konmuştur.1
Yapılan başka bir çalışmada sifon çekildikten sonra dahi, hastalığa yol açabilecek pek çok patojen mikroorganizmanın tuvalet oturağında ve çevresinde yüksek miktarda var olduğu tespit edilmiştir.2